Nové výstavy v SNG predstavia české „hviezdy“ moderného umenia a príbeh povojnovej architektúry

Tlačová správa

Od piatka 15. 9. 2023 bude môcť publikum navštíviť výstavy Hvězdy / Česká moderna zo súkromných zbierok Architektúra 58-89. Slovenská národná galéria vzdáva hold českým „hviezdam“ – zakladateľom moderného umenia a zároveň priblíži dramatický príbeh českého povojnového staviteľstva hneď v dvoch výstavách. SNG tým odkazuje aj na výročie rozdelenia Československa, ale najmä na život a umenie v spoločnej a neskôr v rozdelenej republike.

 Inštalácia výstavy Hvězdy / foto: Juraj Starovecký

V dvoch nových výstavách Slovenskej národnej galérie sa návštevníci*čky zoznámia s významnými umelcami českého moderného umenia a s architektúrou povojnového Česka. Výstavu Hvězdy / Česká moderna zo súkromných zbierok bude možné navštíviť do 14. januára 2024. Výstava Architektúra 58-89 bude prístupná do 29.10. 2023.

Výstava Hvězdy / Česká moderna zo súkromných zbierok predstavuje tvorbu šiestich „hviezdnych“ predstaviteľov a predstaviteľky, zakladateľov a zakladateľky moderného umenia – Františka Kupku, Emila Fillu, Antonína Procházku, Jana Zrzavého, Františka Foltýna a Toyen. Všetci spolu, a každý inak, významným spôsobom formovali podobu českej a európskej moderny a avantgardy prvej polovice 20. storočia.

Zdroj: Jan Zrzavý: Camaret. 1932. Súkromná zbierka

Českí umelci od začiatku storočia pohotovo a presvedčivo reagovali na striedanie jednotlivých tendencií v umení a v niektorých prípadoch ich dokázali predpovedať i spoluutvárať v európskom a svetovom kontexte.

„Taká bola napríklad úloha Františka Kupku, ktorý stál pri vzniku abstraktného maliarstva – SNG vystaví jeho výnimočné olejomaľby Komplexní (1912), Tryskání II. (1922 – 1923) a Modrá kompozice (1925). Emila Filla uvádzal do českého umenia kubizmus, ktorému sa venoval temer celý život, Antonín Procházka zas hľadal jeho domáci, trochu primitivizujúci variant, Jan Zrzavý prišiel so subjektívnou víziou snových krajín, František Foltýn po sociálnej – košickej perióde objavoval vo Francúzsku kúzlo nefiguratívneho prejavu. A napokon, „snívajúca rebelka“ Toyen dobývala neznáme priestory imaginácie. Svojou tvorbou otvárali novú etapu dejín modernej civilizácie a kultúry, definovali miesto a funkciu umenia v demokratickej spoločnosti medzivojnovej republiky,“ hovorí kurátorka výstavy Katarína Bajcurová.

Kolekcia odkazuje nielen na tohtoročné 30. výročie rozdelenia Československa, ale hlavne na život a umenie v spoločnej republike. Návštevníci a návštevníčky si tak môžu vychutnať vzácne stretnutia tvárou v tvár s nevšedným a výnimočným umením a „dotknúť sa hviezd“.

František Kupka: Komplexní / Complexe. 1912. Súkromná zbierka

Druhá výstava Architektúra 58-89 rúca predsudky o staviteľstve tejto doby a vracia im patričnú úctu. Autorská audiovizuálna inštalácia Vladimira 518, Ondřeja Anděru a Davida Vrbíka originálnym spôsobom pracuje s dobovými fotografiami či 3D modelmi kľúčových povojnových stavieb realizovaných na území niekdajšieho Československa. Po úspešnom uvedení v CAMP Praha a Czech Center New York ju teraz uvidíte aj v Bratislave.

Inštalácia výstavy Architektúra 58-89 / foto: Juraj Starovecký

Výstava nadväzuje na doposiaľ najrozsiahlejšiu rovnomennú publikáciu o českej predrevolučnej architektúre z rokov 1958 – 1989. Dvojzväzková, bezmála 1400-stranová kniha je výrazným príspevkom do diskusie o dlhodobo stigmatizovanej architektúre predrevolučných desaťročí.

Okrem iných dôležitých aspektov spracováva tému zložitých premien, ktoré viedli od medzivojnového funkcionalizmu k doktríne socialistického realizmu, vďaka neskoršiemu politickému uvoľneniu k medzinárodnému štýlu a neskorému modernizmu, brutalizmu, high-tech, postmodernizmu a k následnému vyústeniu v neominimalizmus v 90. rokoch 20. storočia.

Jaroslav Paroubek – Arnošt Navrátil – Radek Černý – Jan Sedláček: Hotel Praha v Prahe-Dejvicích. 1971 –1981. Zbúrané 2014.
Foto: Jan Sedláček, archív Arnošta Navrátila

„Drtivá většina takzvané komunistické architektury nemá co do formální stránky s touto ideologií mnoho společného, přesto na ní dodnes ulpívá nános negativních emocí a neporozumění. Dlouhodobě se bohužel nedaří najít zdravý vztah k této dnes již historické architektuře, proto z ulic našich měst mizí jedna důležitá stavba za druhou. Pokud se nám jako společnosti nepodaří uchovat alespoň to zbývající z kvalitních staveb začátku druhé poloviny 20. století, vymažeme tak jednou pro vždy kus vlastní historie a kulturní paměti,“ upozorňuje editor celého projektu Vladimir 518.

Richard F. Podzemný: Plavecký štadión v Prahe-Podolí. 1958 – 1965. V pozadí plastika Slunce od Vladimíra Janouška.
Foto: Zdeněk Voženílek, archív Alice Čermákovej

Diela na výstavu Hvězdy / Česká moderna zo súkromných zbierok boli zapožičané prostredníctvom Nadácie Sovereign Invest, vďaka ktorej vám predstavíme výberovú kolekciu malieb od mimoriadnych umeleckých osobností, zostavenú špeciálne pre SNG.

Výstava Architektúra 58-89 vznikla v spolupráci s Českým centrom Bratislava a Veľvyslanectvom Českej republiky na Slovensku. 

Kurátorka výstavy Hvězdy / Česká moderna zo súkromných zbierok: Katarína Bajcurová │ odborná spolupráca: Karel Srp

Kurátor výstavy Architektúra 58-89: Vladimir 518

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na sociálnych sieťach a v newslettri galérie, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk.

Zdroj: Mgr. Zuzana Dzurdzíková, Manažérka pre publicitu