Regionálne poklady, kvíz, ukončenie výstavy a ďalšie programy pre verejnosť na konci septembra vo Vlastivednom múzeu v Galante

Tlačová správa

Vlastivedné múzeum v Galante sa opäť zapája do celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Posledný septembrový týždeň bude nabitý s rozmanitými programami. Múzejníci čakajú širokú verejnosť na podujatie v parnom mlyne v Dolných Salibách. Prvý kvíz v histórii múzea, prednáška o reštaurovaných pamiatkach v meste a finisáž výstavy MERKUR sa uskutočnia v hlavnej budove múzea v Galante. V rámci DEKD-u budú mať tiež premiéru nové múzejno-pedagogické programy.

Zdroj: muzeumgalanta.sk
Regionálne poklady

Celotýždňový program Dní európskeho kultúrneho dedičstva organizované Vlastivedným múzeum v Galante sa začína 26. septembra, v utorok v rekonštruovanej budove parného mlyna v Dolných Salibách. Žiaci Základnej školy s materskou školou Istvána Széchenyiho s vyučovacím jazykom maďarským v Horných Salibách spracovávajú témy o histórii, osobnostiach, pamiatkach Dolných a Horných Salíb. Okrem získaní vedomostí o regionálnych pokladoch úspešne vystupujú svojimi prezentáciami na celoštátnych súťažiach. Múzeum dáva žiakom priestor, aby svoje výskumy v rámci DEKD-u odprezentovali širokej verejnosti. 26. septembra, utorok o 19:00 hodine si návštevníci môžu vypočuť 9 krátkych prednášok v maďarskom jazyku. Vstup je voľný.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Galante
Ako dobre poznáte Galantu a región?

27. septembra, v stredu sa posúvajú programy do hlavnej budovy Vlastivedného múzea v Galante. Záujemci si môžu otestovať svoje vedomosti na 1. kvíze v múzeu pri príležitosti DEKD-u. Múzejníci pripravili 50 otázok z oblasti histórie, architektúry, umenia, športu a ďalších zaujímavých tém. Na kvíz sa treba vopred prihlásiť na tomto formulári.Vstupné: 5€/osoba. Kvíz sa odohráva v slovenskom jazyku.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Galante
Reštaurovanie pamiatok

28. septembra, vo štvrtok o 18:00 hodine sa uskutoční ďalšia prednáška zo série Pri stíšenom svetle, ktorej spoluorganizátorom je Neinvestičný fond Pro Renovatione. Mgr. Art. František Šmigrovský a Juraj Pekarovič odprezentujú výnimočnú reštaurátorskú prácu počas 30 ročnej egzistencie fondu. Prednáška sa uskutoční v slovenskom jazyku. Vstup je voľný.

Zdroj: Vlastivedné múzeum v Galante
Finisáž výstavy MERKUR

Výstava legendárnej kovovej stavebnice mnohých generácií zavítala do Vlastivedného múzea v Galante ešte v máji a ukončí sa práve v rámci programov DEKD-u. Počas necelých 5 mesiacov si túto interaktívnu výstavu užili deti, aj dospelí. 30. septembra, v sobotu majú návštevníci poslednú šancu pozrieť si túto výstavu v otváracej dobe od 13:00 do 17:00 hodiny. Základné vstupné: 4€, zľavnené vstupné: 2€. Lektorský sprievod je dostupný v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Nové múzejno-pedagogické programy

Múzejno-pedagogickí zamestnanci múzea pripravili nové programy pre školské skupiny, ktoré budú mať premiéru v rámci DEKD-u. Netradičné vyučovacie hodiny s tematikami ornamentika v ľudovom prostredí a portrét  sa zameriavajú na regionálnu etnografiu a históriu umenia, zároveň dávajú priestor na tvorivú činnosť priamo vo výstavných priestoroch múzea. Múzejníci pozvali školy, ktoré pravidelne navštevujú ich programy a očakávajú cca. 200 detí, ktoré majú príležitosť zúčastniť sa bezplatne na programe. Následne od októbra sa na tieto programy môžu školy prihlásiť a budú dostupné v slovenskom aj v maďarskom jazyku.

Vlastivedné múzeum v Galante srdečne očakáva mladých aj dospelých na programy v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré sa uskutočnia posledný septembrový týždeň. Informácie priebežne aktualizujeme na webovej stránke a sociálnych sieťach múzea (FB: Vlastivedné múzeum v Galante).

Zdroj: Judit Pukkai