Zahraj, že mi zahraj. Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.


Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.

Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, usporiada 16. marca 2024 (sobota) o 10:00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch regionálne kolo súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí „Zahraj, že mi zahraj“ pre okresy Gelnica a Spišská Nová Ves.
Vidiečanova Habovka je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976. Súťaž je určená deťom a mládeži, pričom interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti – speváci a spevácke duá, sólisti – inštrumentalisti.

Víťazi regionálneho kola súťaže a prehliadky postúpia na krajské kolo súťaže a prehliadky, ktoré sa uskutoční 13. 4. 2024 (sobota) v Košiciach.
Vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave z poverenia Ministerstva kultúry SR. Hlavným organizátorom je Spišské kultúrne centrum a knižnica, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja.

Zdroj: Spišské kultúrne centrum