TVOJ POKOJNÝ SPÁNOK PATRÍ INÉMU
Anestetická a dýchacia technika

Termín vernisáže: 13. apríla 2022 o 15.00 hod.
Termín pre rozhovory hostí s médiami: 13. apríla 2022 o 14.00 hod.
Sprístupnenie výstavy pre verejnosť: od 14. apríla 2022
Usporiadateľ: Slovenské technické múzeum
Partneri výstavy: I. KAIM L. Pasteura v Košiciach, Chirana Medical, a. s. Stará Turá, Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach
Miesto konania: Slovenské technické múzeum, Hlavná 88, Košice

Slovenské technické múzeum dokumentuje nepretržitý a úžasne rýchly vývoj vedy a techniky. Od roku 2019 sa zameriava aj na pokrok techniky využívanej v zdravotníckych odboroch. Impulzom pre realizáciu výstavy s témou anestetickej a dýchacej techniky bol významný prírastok do zbierky zdravotníckej techniky Slovenského technického múzea v roku 2020 – dar viac ako 60 kusov anestéziologických a dýchacích prístrojov od I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny (I. KAIM) Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Výstava TVOJ POKOJNÝ SPÁNOK PATRÍ INÉMU predstavuje medicínsky odbor anestéziológie a intenzívnej medicíny, a prezentuje kolekciu prístrojovej techniky, pomôcok a zariadení používaných špecialistami tohto odboru v praxi.

,,Návštevníkom výstavy „Tvoj pokojný spánok patrí inému“ chceme priblížiť históriu anestéziológie vo svete a na Slovensku, predstaviť rôzne anestetiká a lieky používané v minulosti, tiež rozmanité druhy inhalátorov a masiek. Prezentovať prístroje, ktorými lekár pacienta monitoruje, aké postupy a nástroje používa pri resuscitácii, udržiavaní priechodnosti dýchacích ciest pacienta a riadení jeho dýchania,“ približuje kurátorka zbierok fyziky, chémie, zdravotníckej techniky a autorka výstavy Martina Ďuricová.

Väčšina prezentovaných prístrojov je od pôvodne československého výrobcu, momentálne slovenského, od firmy CHIRANA. História tejto firmy a jej výrobky sú dominantou celej výstavy. Vykresľujú skvelú tradíciu vo výrobe zdravotníckej techniky na území Slovenska rozvíjanú od roku 1935, od roku 1947 so špecializáciou na zdravotnícku techniku a od roku 1967 aj na stomatologickú techniku.

„Prezentovanú tému sme odľahčili formou náučných a zábavných videí z projektu Baštrng, či bábkami z Bábkového divadla v Košiciach a vystavované predmety sme mohli rozšíriť aj vďaka spolupráci so Záchrannou službou Košice, Východoslovenským múzeom v Košiciach a Mestským múzeom Stará Turá,“ dodala Martina Ďuricová.

Výstavou zároveň pripomíname 40-ročnú činnosť I. KAIM v Novej nemocnici na Triede SNP č. 1 v Košiciach a návštevníkovi chceme vrátiť dôveru vo vedu a techniku súvisiacu aj s pandémiou Covid-19.

Viac informácií získate: www.stm-ke.sk.