Urban Art Fest je multižánrový a multigeneračný festival, ktorého cieľom je podpora rodiny, spájanie generácii v rôznych aktivitách počas zábavného popoludnia. Je preto určený deťom, mládeži, rodičom, súrodencom, starým rodičom a všetkým návštevníkom, ktorí majú radi hudbu, tanec a tvorivé aktivity. Snahou organizátorov je pripraviť zábavné a súčasne nenásilné edukačné podujatie pre široké spektrum záujemcov za účasti hostí – známych umelcov ako aj odchovancov našej umeleckej školy, ktorí sa dnes aktívne venujú vlastnej hudobnej produkcii.

 

Vstup voľný