Aj Banícke múzeum sa zapojí do bohatého programu Roka nástennej maľby 2023.

Banícke múzeu v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, v partnerstve s OZ Gotická cesta pripravilo pre žiakov 2. stupňa základných škôl a žiakov stredných škôl výjazdové workshopy. Podujatie bude prebiehať počas dvoch dní, a to 15. a 21. júna 2023.

Program workshopu bude naozaj bohatý. Pre študentov je naplánovaná študijná exkurzia kostolov na Gotickej ceste Gemera. Navštívia kostoly v Plešivci, Štítniku, Ochtinej a Koceľovciach. Po exkurzii budú mať možnosť nahliadnuť na techniky získavania pigmentov z rôznych druhov minerálov na maľbu fresiek a následne sami namaľujú gotické výjavy a ornamenty na drevenú kazetu. Poniektorých možno skôr zaujme výroba magnetiek s rovnakou tematikou. Na konci dňa si študenti na pamiatku vyrobia odznaky s logami kostolov Gotickej cesty.

Podujatie sa koná pri príležitosti Roku nástennej maľby v Banskobystrickom a Košickom kraji. Rok nástennej maľby 2023 bol vyhlásený pri príležitosti získania Značky Európske dedičstvo. Túto značku získalo ako súhrnná lokalita 12 kostolov v regióne Gemer a Malohont. Získanie Značky Európske dedičstvo nás zároveň zaväzuje k šíreniu informácií o tom, čo táto značka vlastne znamená, aké hodnoty reprezentuje. Značka Európske dedičstvo je udeľovaná lokalitám, ktoré zohrali významnú úlohu v procese tvorby spoločných európskych hodnôt, alebo sú symbolom týchto hodnôt. Jedinečné fresky talianskej školy v gotických kostoloch v regiónoch Gemer a Malohont odzrkadľujú prelínanie európskych kultúr a hodnôt ako v oblasti umenia, tak v poznatkoch v oblasti ťažby a spracovania nerastného bohatstva, či prenosu vedomostí a zručností medzi európskymi národmi.

Vstupné na podujatie je vo výške 5 € / 6 € (podľa dĺžky okruhu). Na podujatie je potrebné sa vopred nahlásiť, počet účastníkov je limitovaný.

Tešíme sa na Vás!

Kontakt:
Mgr. Gabriella Badin
e-mail: pedagog.galeria@banmuz.sk
tel.: 0907 769 338