Výtvarné umenie ponúka priestor na sebarealizáciu a kreativitu nielen pre profesionálnych umelcov, ale pre všetkých ľudí s umeleckým nadaním a záujmom. Krajská súťaž  a výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum Košického kraja, ktorú aj tento rok pripravilo Centrum kultúry Košického kraja, je to toho dôkazom.

Do jubilejného 60. ročníka tejto súťaže sa zapojilo 156 výtvarníkov z celého  Košického kraja s 330 dielami. Výstava ponúkne pestrú škálu rôznych výtvarných techník, námetov, ale aj diel s odporúčanou témou pre tento rok „autoportrét“. Autori svoje diela prihlasovali podľa propozícií súťaže do rôznych kategórií ako maľba, kresba a grafika, insitná tvorba, digitálna tvorba, experiment a priestorová tvorba, ale aj podľa vekových kategórií. Najmladšou účastníčkou súťaže  je 15 ročná autorka zo Spiša a najstarším 89 ročný výtvarník z Michaloviec. Odborná porota v zložení výtvarníkov a výtvarných pedagógov: Szilárd Fecsó, Noémi Ráczová a Eva Čarnoká sa snažila o to, aby bol výber 134 prác od 101 autorov na výstave reprezentatívnou ukážkou spektra výtvarných názorov, výpovedí, techník a zaujímavých pracovných postupov. Prioritou poroty bolo vybrať originálne diela, ktoré by vystihovali osobnosť účastníkov a ich talent. V konkurencii množstva prác neobstáli motívy komerčného charakteru, ktorým chýbal prvok fantázie. Ocenené diela postupujú do celoštátneho kola súťaže do Levíc.

Súčasťou  podujatia Výtvarné spektrum bude aj rozborový seminár s členmi odbornej poroty, ktorý je určený účastníkom súťaže. Okrem toho sa v rámci 60. výročia výstavy uskutoční Tvorivá dielňa plstenia a koláže pre výtvarníkov z nášho kraja so známou košickou výtvarníčkou Júliou Zelenou.

Miesto: Galéria pri komíne, Historická účelová budova
Výstava: 18.5.-25.6.2023