25. 05. 2023 – 22. 10. 2023│Literárne múzeum SNK, M. R. Šttefánika 11, Martin

 

Výstava nadčasových textov Jana Amosa Komenského doplnená kolážovými ilustráciami Miroslava Huptycha. bude tento týždeň otvorená v priestoroch Literárneho múzea v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

V Labyrinte sveta a raji srdca, najznámejšom diele Jana Amosa Komenského, putuje hlavný hrdina mestom, ktorého podoba slúži autorovi ako alegorický obraz sveta. Návštevník výstavy cez vybrané texty prechádza Labyrintom sveta, konfrontuje symbolický príbeh so stavom dnešnej spoločnosti a ostáva ohromený aktuálnosťou Komenského úvah o ľudských vlastnostiach a motiváciách ich správania.

  • Úryvky  textov v kurátorskom výbere Jaroslava Anděla  citlivo prepojené s jedinečnými kolážami Miroslava Huptycha, ocenenými Magnesiou Literou v roku 2019, vytvárajú esteticky silné vizuálne celky.

„Letos oslavujeme 400 let od napsání Komenského Labyrintu světa a ráje srdce, koná se řada akcí, které mají výročí připomenout. Určitou ironií však zůstává skutečnost, že v našem světě často dominují praxe a principy, jež jsou v přímém rozporu s Komenského zásadami  a doporučeními. Komenský byl mezinárodně uznávanou osobností již ve své době. Jeho život a dílo významně ovlivnily historické události, které vedly k tomu, že většinu života strávil v exilu. Doba, ve které žil, vykazuje několik podstatných rysů, jež jsou vlastní naší době, například radikální změny v komunikačních technologiích, polarizace společnosti, pandemie, válka. Proto jeho myšlenky tolik rezonují v současnosti. Komenského kritika společnosti představená formou alegorie v Labyrintu světa a ráji srdci je stále aktuální, dokonce aktuálnější, než byla ještě před deseti nebo dvaceti lety. Cesta hlavní postavy Komenského hrdiny labyrintem světa tak vybízí diváky k hlubšímu zamyšlení nad jejich vlastní cestou, individuální i společnou, dnešním světem.

Jako ilustrátora vybraných textů jsem vybral Miroslava Huptycha ze dvou důvodů. Jednak se Komenského Labyrintem světa zabývá mnoho let a získal také za své ilustrace cenu Magnesia litera v roce 2019, jednak používá techniku koláže, která se k alegorické povaze textu mimořádně hodí.“

Jaroslav Anděl, kurátor výstavy


Informácie o udalosti

  • Názov udalosti:Labyrint sveta v Martine
  • Dátum:25. 05. 2023 – 22. 10. 2023
  • Miesto konania:Literárne múzeum SNK, M. R. Šttefánika 11, Martin