V decembri to v Považskom múzeu žije. Jednou z aktivít je aj vydanie publikácie Život v srdci Drotárie (Vplyv drotárstva na spôsob odievania v obciach Veľké Rovné a Dlhé Pole) a sprístupnenie výstavy s rovnomenným názvom.

Zdroj: Považské múzeum

Publikáciu venovanú odevnej kultúre najvýznamnejších drotárskych centier severozápadného Slovenska sa podarilo vydať vďaka podpore Fondu na podporu umenia. Sumarizuje poznatky získané priamym výskumom v teréne, štúdiom hmotných dokladov uložených v zbierkových fondoch Považského múzea, Slovenského národného múzea v Martine a tých, ktoré sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve obyvateľov pochádzajúcich z oboch obcí. „Pri jej tvorbe som tiež čerpala zo starších výskumných projektov a z informácií v odbornej literatúre či v dobovej tlači.  Textovú časť obohacuje rozsiahly súbor fotografií pôvodných odevných súčastí, dobových snímok zámožných majstrov a ich rodín, ale aj umeleckých vyobrazení drotárov. Problematika je tak predstavená v ucelenej podobe cez spomienky pamätníkov, dostupné písomné pramene a najmä autentické zbierkové predmety,“ vysvetľuje autorka publikácie – etnologička Katarína Kendrová.

Publikácia bude do života uvedená vo štvrtok 15. decembra o 16.00 v Drotárskom pavilóne v areáli Budatínskeho hradu. V tom čase sa bude totiž konať aj slávnostné otvorenie výstavy Život v srdci Drotárie. Návštevníkom predstaví viac ako 80 odevných zbierok, pochádzajúcich takmer výlučne z fondov Považského múzea. Ide najmä o ženský odev, ktorý v obciach pretrvával podstatne dlhšie ako mužský, a preto sa zachoval aj v pomerne veľkom počte. „Najstaršie archaické exponáty sú z konca 19. storočia a zdobené jemnou výšivkou hodvábnou priadzou. Výstava priblíži nielen tradičné odevné diely, ale najmä tie, ktoré pod vplyvom drotárstva veľmi rýchlo prijali mestské trendy v obliekaní a vyznačovali sa nielen nevšedným materiálom, ale i výzdobnými prvkami. Inštaláciu vhodne doplnia zaujímavé drotárske výrobky a historické zbierky súvisiace s úpravou odevu,“ priblížila Katarína Kendrová.

Výstava bude pre verejnosť prístupná do 15. júna 2023 v čase bežných otváracích hodín. V rámci kultúrneho programu vystúpia folkloristi z obcí Dlhé Pole a Veľké Rovné. Viac informácií na www.pmza.sk.