Každoročný festival organovej a vážnej huby Vivat Vox Organi  a Musica Barocca 2022 štartuje už v sobotu 7. mája 2022 od 19:00 hod. v Evanjelickom kostole a. v. v Banskej Bystrici. Pre organizátorov bude cťou Vás privítať na tomto zaujímavom podujatí.

Zlatý vek gitary

Ansámbel Zlatý vek gitary pravidelne prináša jedinečnú hudbu majstrov, ktorí komponovali komornú hudbu pre romantickú gitaru na začiatku 19. storočia. Koncertný program obsahuje skladby viedenských majstrov. Hudbu talianskeho skladateľa Maura Giulianiho si vysoko cenil Ludwig van Beethoven.

Giuliani vo Viedni, na začiatku 19. storočia zažil vrchol svojej kariéry. Antonio Diabelli bol skladateľom, vydavateľom a zdatným hudobníkom. Pre gitaru skomponoval množstvo skladieb. Na koncerte zaznie jeho málo hrávaný, o to krajší, cyklus piesní 7 Gesänge für und Gefühl.

„Trio pre husle, traverso a romantickú gitaru od nemeckého skladateľa je ukážkou komornej hudby hojne pestovanej v 19. storočí, v domácnostiach a šľachtických salónoch, hovorí hlavný organizátor festivalu Matúš Kucbel.

Na sobotňajšom úvodnom koncerte sa predstavia:

  • Jakub Mitrík – romantická gitara
  • Matúš Šimko – tenor
  • Ján Kružliak – husle
  • Martina Mestická – flauta

Prijemný umelecký zážitok vážení priatelia vážnej hudby.