Symbolom podujatia sú krojované bábiky oblečené v kostýmoch prezentujúcich ľudový odev obcí odkiaľ jednotlivé zúčastnené súbory pochádzajú, alebo sa ním prezentujú.

Hlavný organizátor: Podtatranské osvetové stredisko v Poprade.

Spoluorganizátori: Východoslovenské folklórne združenie, Mesto Kežmarok, Mesto Poprad, Obec Veľká Lomnica, Múzeum v Kežmarku

Hlavným cieľom festivalu je stretnutie členov a vedúcich týchto súborov, ich vzájomná spolupráca pri prípravách programov a pozvanie si zahraničných a slovenských hosťovských súborov, s ktorými jednotlivé súbory nadväzujú priateľské vzťahy. Sekundárnym cieľom sú tvorivé dielne pre účastníkov, ktorí sa pod vedením tanečných, hudobných lektorov a lektorov spevu naučia rôzne tanečné motívy, melódie a piesne.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Poprad Ing. Anton Danko.


ÚČINKUJÚCI

DFS Goralik, Kežmarok
a hosť DFS Stožkárik, Stožok a DFS Poničan, Poniky

DFS Letnička, Poprad
a hosť DFS Zemplínik, Michalovce

DFS Maguráčik, Kežmarok
a hosť FS Leluja, Provodov, Česko

DFS Jánošíček, Svit
a hosť DFS Grbarčieta, Bratislava

DFS Venček, Poprad
a hosť DFS Jadlovček, Margecany

DFS Lomničanik, Veľká Lomnica

DFS Podtatranček, Veľká Lomnica