Medzinárodný organový festival │18.09.2022 │ Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice │19:00

  • Organový recitál
  • Bernadetta ŠUŇAVSKÁ, organ

Program:

Eugen Suchoň: Malá suita s passacagliou op. 3 (Arr. Bernadetta Šuňavská)

Prelúdium

Arietta

Scherzo

Passacaglia

Reminiscencia

Matthias Weckmann: Magnificat II. Toni

Primus versus

Secundus versus

Jozef Podprocký: Fantázia I. na sekvenciu “Stabat mater” op. 61

Dimitrij Šostakovič: Prelúdium a fúga B dur op. 87

Dimitrij Šostakovič: Prelúdium a fúga b mol op. 87

Jozef Podprocký: Laudatórium - Hudobná legenda s passacagliou op. 58

Matthias Weckmann: Magnificat II. Toni

Tertius versus

Quartus versus

Franz Schmidt: Toccata


Vstupné: 10,- / 6,- €

Partner koncertu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského

Koncert sa koná v rámci 51. ročníka Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola.