Ako ďalej, súčasná alternatíva?

Teatrologický seminár

Ako ďalej, súčasná alternatíva? je výročný názov tradičného teatrologického seminára, na ktorom Akademický Prešov analyzuje témy súčasného alternatívneho divadla.