Anglický denný tábor pre deti vo veku 6-14 rokov.

Efektívny letný kurz anglického jazyka  pre Vaše dieťa na oboznámenie sa s cudzím jazykom a prehĺbenie jazykových zručností a vedomostí počas letných prázdnin.

Kurz ponúka:

  • interaktívnu formu vyučovania zameranú na rozprávanie a počúvanie, moderné učebné materiály obohatené pesničkami, prácou s kartičkami
  • individuálny prístup a zaujímavé témy prispôsobené veku študentov
  • výučbu iba v cieľovom jazyku
  • zábavné učenie v malých skupinkách rovesníkov alebo kamarátov
  • spoluprácu so skúsenými lektormi v oblasti vyučovania detí
  • sebavedomie používať jazyk aj mimo triedy
  • kurzy sú vedené hravou formou a zamerané najmä na konverzáciu, ktorá je výlučne v anglickom jazyku
  • prostredníctvom hier, pesničiek, krátkych filmov, časopisov, súťaží  sa Vaše deti oboznamujú s jazykom, novou slovnou zásobou