Vplyv človeka na planétu je zásadný. Hlavnou témou festivalu Art & Tech Days je Human Responsibility

Témou piateho ročníka Art & Tech Days je Human Responsibility. Prečítaj si prečo sme sa rozhodli pre túto pálčivú tému a prečo je dôležité, aby sme spoločne prebrali zodpovednosť.

Posledných sto rokov je pre ľudstvo synonymom pokrokov a rýchlych zmien – medzi nimi globalizácia, urbanizácia, nanotechnológie, virtuálna realita, expandovanie internetu či zmierňovanie chudoby a hladu,predĺženie priemerného veku dožitia, boj proti negramotnosti.

Každé napredovanie, každý pokrok a zmena so sebou prinášajú nové výzvy. Klimatická kríza a jej dopady, sociálna nerovnosť, umelá inteligencia a digitálna revolúcia sú dnes zásadnými témami, ktorými by sa mal svet intenzívne zaoberať. Potrebujeme riešenia, ktoré môžu pomôcť zorientovať sa v spleti zložitosti a viesť k trvalo udržateľnej budúcnosti. V globálnom svete už nezáleží na tom, kde idey a riešenia vznikajú, podstatná je ich relevantnosť. Je úlohou každého z nás prevziať zodpovednosť za všetky oblasti, do ktorých zasahujeme a ktoré sme si ako ľudstvo podmanili. Mali by sme byť schopní nájsť udržateľný spôsob ako žiť naplnený a zodpovedný život vo vzťahu k sebe samému a vo vzťahu k svetu. 

Piaty ročník festivalu Art & Tech Days sa preto bude niesť v duchu témy Human Responsibility – ultimátnej zodpovednosti človeka za vplyv, využitie a rozvoj technológií a ich dopad na prostredie a človeka.

Je čas prebrať zodpovednosť za náš vplyv na planétu.

„Cieľom podujatia v roku 2021 je poukázať na vplyv človeka a technológií na prostredie a svet. Digitálna realita a všetky technológie sú dielom ľudí, a preto môžeme ľudstvo považovať za plne zodpovedné za ich použitie. Vplyv človeka na planétu je zásadný. V rámci Art & Tech Days chceme diskutovať práve na tému zodpovednosti voči prostrediu, v ktorom ľudia existujú alebo do ktorého zasahujú.“ – Michal Hladký, riaditeľ Creative Industry Košice

Na tému sa pozrieme nielen z hľadiska digitálnej reality, ale aj z pohľadu ekonomického, sociálneho a kultúrneho, pretože podľa nás by spoločným prístupom pre všetky oblasti mala byť práve zodpovednosť. Festival Art & Tech Days sa uskutoční v dňoch 22. – 28. novembra 2021 v Košiciach

Hlavný bod festivalu: 

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.