Kurzy

Drevené lyžice – individuálny kurz
Drevené lyžice – kurz pre dvoch
Hrnčiarska výroba – individuálny kurz
Hrnčiarska výroba – individuálny kurz
Hrnčiarska výroba – kurz pre dvoch
Hrnčiarska výroba – kurz pre dvoch
Škola remesiel - UĽUV Banská Bystrica
Škola remesiel - UĽUV Bratislava
Škola remesiel - UĽUV Košice
Tkanice – individuálny kurz
Tkanice – individuálny kurz
Tkanice – kurz pre dvoch
Tkanie koberca na krosnách – individuálny kurz
Tkanie koberca na krosnách – individuálny kurz
Tkanie koberca na krosnách – kurz pre dvoch
Tvorivé dielne pre dospelých
Tvorivé dielne pre dospelých
Výroba šúpoľových bábik – kurz pre dvoch
VÝTVARNÝ KURZ / KURZ KRESLENIA
Drevené lyžice – individuálny kurz