Kurzy

Ponorenie sa do umenia | Autorský kurz s Mgr. Art. Anna Matta
Video workshop pre začiatočníkov v Košiciach
Video workshop pre pokročilých v Košiciach
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 23.9. - 16.10.2022, Košice
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 23.9. - 16.10.2022, Košice
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie, Košice, 23.9.2022
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
KARIÉRNE PORADENSTVO, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 23.9. - 16.10.2022, Košice
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie, Košice, 23.9.2022
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
Kariérové poradenstvo - inovačné vzdelávanie, Košice, 23.9.2022
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava
Tantra joga pre ženy - Mohendžodáro s Barborou Sihelskou
LEKTOR, kurz akreditovaný MŠVVaŠ, 20.9. - 19.10.2022, Bratislava