Umelkyne a umelci: Sybille Böhm, Helmut Fehringer, Sonja Frank, Thomas Gräser, Robert Gschwantner, Robert Hellerschmid, Alexander Liedl, Karin Mayer, Herbert Schnepf, Daniela Schwarz, Maria Sturmlehner, Atelier Christa Hameseder

Vernisáž: 3. október 2023, 16.00
Hudobný program: Devanas Duo – Júlia Novosedlíková & Kristína Smetanová, štvorručný klavír  

Trvanie výstavy: do 25. októbra 2023

Miesto: Bratislava, Rakúske kultúrne fórum, Hodžovo nám. 1/A

Výstava prináša komplexnú prezentáciu Umeleckej skupiny Retz – umenie ľudí so zdravotným znevýhodnením. Ide o vitálnu umeleckú formu, ktorá vzniká v interakcii prežívaných vzťahových štruktúr ako ukážkový projekt inklúzie, spolupráce a dialógu. Umelkyne a umelci prezentujú svoje pôsobivé diela, ktoré azda nemôžu byť zaujímavejšie, vzrušujúcejšie a rozmanitejšie. Ich pestrý umelecký jazyk je vyjadrením umeleckých a pracovných postupov, neúnavnej disciplíny a tvorivej sily rôznorodých umeleckých osobností. Umelecká skupina Retz, ktorú sprevádza a podporuje organizácia Caritas, existuje už 30 rokov .www.caritas-wien.at