V šesťdesiatych rokoch 20. storočia sa na svetovej scéne objavila prvá povojnová generácia s jasne vyhraneným postojom k životu. Študentské nepokoje v Paríži, hipisácky a bítnický protest proti etablovanej spoločnosti v USA, nástup nových médií s obrovským vplyvom na dobové dianie, rozširujúce sa možnosti prežívania voľného času — to všetko prinieslo spochybnenie dovtedy platných tradičných hodnôt Západu.

Zdroj: muzeumbratislava.sk

V Bratislave v socialistickom Československu ešte pretrvávala pamäť na predvojnové kultúrne a spoločenské tradície, čiastočne už zredukované represiami v päťdesiatych rokoch, do ktorých vnášali svoje zvyky aj ľudia z vidieka sťahujúci sa za prácou do mesta. Celkovú atmosféru však výrazne formovalo uvoľňovanie režimu umožňujúce reagovať aj na dianie za hranicami sovietskej sféry.

Mesto sa postupne prebudovávalo na priemyselné a kultúrne centrum Slovenska, vznikali veľkolepé plány
v oblasti architektúry a urbanizmu. Navonok žilo životom naoktrojovaným komunistickou ideológiou. Dodržiavali sa tradičné povinné obrady režimu s budovateľskými piesňami na perách, súčasne však medzi mladými ľuďmi čoraz silnejšie znela bigbítová hudba a uvoľnený kultúrny potenciál oživil spoločnosť. Ľudia síce zostávali organizovaní v masových socialistických organizáciách, zároveň sa odvážili slobodnejšie vyjadrovať svoje náboženské presvedčenie. Narastajúca kritika režimu v radoch komunistov viedla k snahám o prebudovanie spoločnosti známe ako socializmus s ľudskou tvárou, ukončené tankami v auguste v roku 1968.

Cieľom výstavy je priblížiť desať legendárnych rokov v dejinách mesta prostredníctvom originálnych dobových artefaktov a fotografií vypovedajúcich o každodennom živote. Výrazné miesto patrí plagátu, jednému z nosných médií slúžiacemu aj propagande, zároveň prezentujúcemu i súčasné výtvarné umenie.


Námet, scenár a kurátorská koncepcia: Marta Janovíčková 
Odborná spolupráca a texty: Monika Bočková, Petra Hanáková, Viliam Karácsony, Vladimír Krajčovič,  Lenka Lubušká, Ľubomír Morbacher, Maroš Schmidt, Zuzana Šidlíková
Odborné posúdenie: Lenka Lubušká 
Architektonické riešenie: Pavol Choma, Martin Kubina 
Grafické riešenie: Peter Nosáľ 
Partner výstavy: Archív mesta Bratislavy
Koncepcia interaktívnych prvkov: Linda Mendelová, Zuzana Zahradníčková 
Interaktívne a digitálne prvky: Dávid Gulla (Z10), Peter Nosáľ, Barbara Debrecká 
Reštaurovanie, konzervovanie a príprava exponátov: Eva Nepeřená, Zuzana Oravcová, Milan Rubický, Milan Sedlár, Peter Tomsó, Andrej Zeman 
Produkcia: Lívia Vetríková 
Realizácia: Kevin Kuchta, Lukáš Zámečník, Vladimír , Robert, z OSBOP, Labdoor s.r.o. 

Vystavené predmety pochádzajú zo zbierok: Múzea mesta Bratislavy, Múzea obchodu Bratislava, Slovenského centra dizajnu (Slovenského múzea dizajnu), Slovenského olympijského a športového výboru - Slovenského olympijského a športového múzea, Slovenského národného múzea - Historického múzea v Bratislave


Vernisáž výstavy: 12. 12. 2023 o 18.00.
Výstava je otvorená od 13. 12. 2023 do 31.05.2024: utorok – nedeľa // 10.00 – 18.00.
Vstupenky v predaji v pokladnici Apponyiho paláca a Starej radnice.