Život v Bratislave formovalo uvoľňovanie režimu umožňujúce reagovať aj na dianie za hranicami sovietskej sféry. Mesto sa postupne prebudovávalo na priemyselné a kultúrne centrum Slovenska. Navonok žilo životom naoktrojovaným komunistickou ideológiou, súčasne tu znela bigbítová hudba a uvoľnený kultúrny potenciál oživil spoločnosť. Kritika režimu viedla k snahám o zmenu spoločnosti ukončeným tankami v auguste v roku 1968.  

Cieľom výstavy je priblížiť desať legendárnych rokov v dejinách mesta prostredníctvom dobových artefaktov a fotografií. Výrazné miesto patrí plagátu, jednému z nosných médií slúžiacemu propagande, zároveň prezentujúcemu aj dobové výtvarné umenie.   

Kurátorská koncepcia: Mgr. Marta Janovíčková