Medzinárodný organový festival Ivana Sokola │ 27.09.2023 │ Seminárny kostol sv. Antona Paduánskeho, Košice │19:00


4. koncert zo série BACHOVA ORGANOVÁ TVORBA: Prelom roka
In memoriam Ivan Sokol
Balázs SZABÓ, organ

Program:

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Das alte Jahr vergangen ist BWV 288

Praeludium in E BWV 566

Sonata 4 in e BWV 528
Adagio - vivace
Andante
Un poc’ allegro

In dir ist Freude BWV 615
Das alte Jahr vergangen ist (Neumeister) BWV 1091
Herr Gott, dich loben wir BWV 725
Das alte Jahr vergangen ist BWV 614
Helft mir Gottes Güte preisen BWV 613

Trio in G BWV 586

Toccata et Fuga in d BWV 565

Das alte Jahr vergangen ist BWV 288

Partner koncertu: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského


Podujatie je súčasťou 52. ROČNÍKA MOFIS.