Komponovaný tanečný program.

Divácky mimoriadne úspešný projekt, v ktorom na pódiu dochádza k priateľskej konfrontácii akademického a ľudového tanca. Dva najväčšie bratislavské profesionálne tanečné súbory – Balet

Slovenského národného divadla a Slovenský ľudový umelecký kolektív – v snahe priniesť krásu rozličných

žánrov tanca ponúkajú v spoločnom komponovanom programe to najlepšie zo svojho repertoáru.

Inscenačný tím
Dramaturgia:
 Juraj Hamar, Kristián Kohút, Stanislav Marišler, Nina Poláková
Dirigent: Marián Lejava

Program 

PAS DE DEUX Z 3. DEJSTVA BALETU LABUTIE JAZERO
Choreografia: Rafael Avnikjan podľa Mariusa Petipu a Leva Ivanova
Hudba: Piotr Iľjič Čajkovskij

BEŤARE
Choreografia:
 Marek Grega
Hudba: Peter Mikulec

LIPTÁČKY
Choreografia:
 Stanislav Marišler
Hudba: Peter Mikulec

DUETO Z BALETU MURMURATION
Choreografia: Edwaard Liang
Hudba: Ezio Bosso

ARE YOU AS BIG AS ME?
Choreografia:
 Roman Novitzký
Hudba: Mazmat Modine
Sólisti: Gerardo Gonzalez Villaverde, Jean-Michel Reuter, Raphael Schuster

VYHADZOVANÁ Z MYJAVSKA
Choreografia: 
Laco Cmorej, Stanislav Marišler, Ján Ševčík
Hudba: Stano Palúch

prestávka

SALAŠ
Choreografia:
 Ján Blaho, Stanislav Marišler
Hudba: Stano Palúch

THAÏS
Choreografia: 
Nina Poláková
Hudba: Jules Massenet
Sólisti:  Olga Chelpanova, Konstantin Korotkov
Koncertný majster - sólo husle: Vladimír Harvan

ZBUJNICI V ŽINČICI
Choreografia:
 Stanislav Marišler
Hudba: Marek Pastirík

ESMERALDA PAS DE DEUX
Choreografia:
 Nicolas Beriozoff
Hudba: Riccardo Drigo,Cesare Pugni, Romualdo Marenco
Sólisti: Olga Chelpanova, Artemyj Pyzhov

TANCOM K SEBE
Choreografia:
 Nina Poláková, Marek Grega
Hudba: Antonín Dvořák

Účinkujú sólisti a zbor Baletu SND, orchester Opery SND, tanečný súbor, ľudová hudba a spevácka skupina SĽUK-u.

*Slovenský ľudový umelecký kolektív je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dĺžka predstavenia: 2 hodiny s jednou prestávkou