Banská Bystrica: Pre deti

Hudbatolárium
Divadlo pod Balkónom / September 2023
Šváby - dokonalé stvorenia
Hudbatolárium
Ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
Letné aktivity letnej čitárne
Paličkovanie čipiek
Ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
Letné aktivity letnej čitárne
Drotárska dielňa
Textilná dielňa
Korčuľujte v UTORKY S ISKROU
Ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
Kamil
Letné aktivity letnej čitárne
Kamil
Hrnčiarska dielňa
Rezbárska dielňa
Ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
Kamil