Top podujatia

Drevené lyžice – individuálny kurz
Drevené lyžice – kurz pre dvoch
Hrnčiarska výroba – individuálny kurz
Hrnčiarska výroba – kurz pre dvoch
Konferencia 2024: TO FAKT?
Ponuka kurzov v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici / Zimný trimester
Tkanie koberca na krosnách – individuálny kurz
Tkanie koberca na krosnách – kurz pre dvoch
Výroba šúpoľových bábik – individuálny kurz
Výroba šúpoľových bábik – kurz pre dvoch
Zimné kurzy v ÚĽUV-e
FEBRUÁROVÝ prehľad podujatí
LEPIDOMÁNIA
Po stopách bájnych bytostí
Klub (ne)zábudlivcov
Študentský ateliér
Ako na umenie…5 / zátišie
Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot, a ozveny miznúce v krajine
Mapa z knihy čiernej vody a nádeje
Od vajíčka k motýľovi