Syseľ/ Výstava
DÍA DE LA HISPANIDAD
Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť a Banskobystrický mediarsky podnik a Ján Dernschwam a Čo čítavala šľachta
V LESE – Gusto Hegedüš, fotografie a Ondrej Nagaj, básne
Ako na umenie… 4
Esej o Medenom hámri
Senior linka
Zrenovované – Stála expozícia Dominika Skuteckého
Ako na umenie… 4
Esej o Medenom hámri
Senior linka
Zrenovované – Stála expozícia Dominika Skuteckého
16 dní občianskeho aktivizmu
Drotárske techniky - opletanie nádob *
Maľba na sklo - zimný motív
V lese
Základy paličkovania čipiek
Folkový večer #4
Veda v hračkách
Hydrozoa, časť štvrtá. Space Is The Place