Banská Bystrica: Výstavy

V meste Betleme
Hudobný svet vzdialených kultúr
Kovačická insita
Kovačická insita
Kresba, maľba, grafika
Pozoruhodné šváby - nepanikárte
Syn Slávy
Zo života tvorcu slovenskej národnej hudby
Ako na umenie…5 / zátišie
Esej o Medenom hámri
Mapa z knihy čiernej vody a nádeje
Obst & Muse
Ako na umenie…5 / zátišie
Esej o Medenom hámri
Mapa z knihy čiernej vody a nádeje
Obst & Muse
Hudobný svet vzdialených kultúr
Muzikálové návraty
V meste Betleme
Hudobný svet vzdialených kultúr