Banská Bystrica: Výstavy

LEPIDOMÁNIA
To vajíčko maľovanô / Výstava
Študentský ateliér
Z koncertných pódií
Ako na umenie…5 / zátišie
Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot, a ozveny miznúce v krajine
Mapa z knihy čiernej vody a nádeje
Ako na umenie…5 / zátišie
Dlhé tiene pred súmrakom, len nejasné zvuky, šepot, a ozveny miznúce v krajine
Mapa z knihy čiernej vody a nádeje
Jaroslav Uhel: Ohliadnutie
Po koľajniciach k adresátovi
LEPIDOMÁNIA
To vajíčko maľovanô / Výstava
Študentský ateliér
Z koncertných pódií
Jaroslav Uhel: Ohliadnutie
Po koľajniciach k adresátovi
LEPIDOMÁNIA
To vajíčko maľovanô / Výstava