Banská Bystrica: Iné akcie

Knižnica z druhej strany pultu
Týždeň otvorených dverí v Hudobnom átriu
Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Knižnica z druhej strany pultu
Týždeň otvorených dverí v Hudobnom átriu
Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Knižnica z druhej strany pultu
Týždeň otvorených dverí v Hudobnom átriu
Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Objavte svoj talent s Jarom Slávikom
Knižnica z druhej strany pultu
Týždeň otvorených dverí v Hudobnom átriu
Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Knižnica z druhej strany pultu
Týždeň otvorených dverí v Hudobnom átriu
Týždeň slovenských knižníc v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici
Komentovaná prehliadka kraslíc
Komentovaná prehliadka kraslíc
Týždeň mozgu
Týždeň mozgu