SRDEČNE VÁS POZÝVAME 19. januára 2023 o 14:00 hod. do výstavných priestorov Lesníckeho a drevárskeho múzea
na vernisáž výstavy TETROVOVITÉ, spojenú so sériou prednášok

Trvanie výstavy: 19.1.2023 – 7.5.2023

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje v poradí už ôsmy rok výstavu venovanú niektorému významnému obyvateľovi našich lesov. Témou tohtoročnej výstavy bude skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky zaradené do čeľade tetrovovitých sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny. Návštevník sa dozvie zaujímavé poznatky o správaní, o potrave či o ideálnom biotope Tetrova hlucháňa i Tetrova hoľniaka. Nebude chýbať ani menej nápadný a menej známy Jariabok hôrny. Diorámy imitujúce prírodné prostredie a dermoplastické preparáty, budú doplnené fotografiami a textom,  ktorý podá podrobné informácie o tejto čeľadi. 

V prípade záujmu Vám bližšie informácie poskytne autor výstavy: Ing. Ivan Mesároš, 0918 828 710, ivan.mesaros@lesy.sk