Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
BAB 2022 (Bienále animácie Bratislava)
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko
Putti: Emblémy lásky a slávy
Agnieszka Polska: Nové Slnko