Bratislava Mozart Festival 2023

10. ročník medzinárodného festivalu

Ako naozaj znela Mozartova hudba? Aké bolo kultúrne prostredie Prešporka v 18. storočí? Je naozaj už všetko objavené a objasnené? Aj tieto otázky si kládli organizátori pri koncipovaní najnovšej dramaturgie Bratislava Mozart Festivalu 2023.  Podujatie vzniklo v roku 2014 s cieľom uvádzať tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta a jeho súčasníkov pôsobiacich na území dnešného Slovenska v špičkovej interpretačnej kvalite, a dnes oslavuje okrúhle výročie pôsobenia. Desiaty ročník prinesie sériu piatich koncertov spolu s tradičným sprievodným programom v podobe majstrovských tried a hudobnej vychádzky.

Aurelia Visovan

Jubilejný desiaty ročník – Bratislava Mozart Festival 2023 – ponúkne v dňoch 27. 10. - 24. 11. sériu piatich koncertov. Dielom, ktoré stálo pri samotnom zrode festivalu a bez ktorého by dramaturgia ani tento rok nebola kompletná, je Mozartova zádušná omša Requiem K. 626. Zaznie na otváracom koncert 27. októbra o 19:00 v Katedrále sv. Martina pod taktovkou Mariana Lejavu a v podaní sólistov Salzburskej koncertnej spoločnosti, zboru Cantus XVII a Orchestra 1756.

Nasledujúce dva koncerty prinesú výber z bohatého repertoáru komornej hudby Wolfganga Amadea Mozarta, Josepha Haydna či Antona Zimmermanna. Interpretačne sa predstavia špičkoví umelci Lorenzo Coppola (klarinet d’amour) a Cristina Esclapez (kladivkový klavír) 5. novembra o 19:00 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca a tiež poľské zoskupenie Quartetto Nero spolu s Róbertom Šebestom11. novembra o 19:00 v Moyzesovej sieni.

Quartetto Nero

Špeciálny festivalový večer bude patriť Mozartovej piesňovej tvorbe, v podaní svetovo etablovaných ukrajinských sestier Olgy a Natalye Pasichnyk - 21. novembra o 19:00 v koncertnej sieni DVORANA.

Program záverečného symfonického koncertu 24. novembra o 19:00 v Moyzesovej sieni prinesie Mozartovu slávnu „g-molku“ (Symfóniu g mol, K.550), posledný skomponovaný klavírny koncert Josepha Haydna či Symfóniu č. 40 Es dur, WVR80 flámskeho skladateľa Pietera van Maldere, v podaní  belgického orchestra Terra Nova Collective a renomovanej rumunskej sólistky Aurelie Vişovan.

Terra Nova Collective

V rámci sprievodného programu sa uskutočnia majstrovské triedy pre klarinet, kladivkový klavír a spev. Taktiež nebude chýbať Hudobná vychádzka so sprievodom Zuzany Godárovej  - 12. novembra 2023 o 14:00 so začiatkom na Primaciálnom námestí.

Zmena programu vyhradená.

......

Aktuálne informácie:
web: www.bratislavamozartfestival.sk
FB: Bratislava Mozart Festival

Vstupenky: www.ticketportal.sk

Festival z verejných zdrojov podporil: Hlavný partner Fond na podporu umenia
Festival podporili: Bratislavský samosprávny kraj, Hudobný fond, Nadácia mesta Bratislava, Nadácia SPP
Spoluorganizátor: BKIS
Partneri festivalu: Albrecht Forum, o. z., Salzburger Konzertgesellschaft

......

Bratislava Mozart Festival 2023: