"Keď má našinec niekoho rád, vždy sa nájde v rodokmeni nejaká maličkosť, zakazujúca manželstvo, a tak sa stane, že u nás sú muž a žena navzájom dvadsaťkrát príbuzní. Výsledkom je, že polovica detí sú hlupáci a idioti," povedal František Ferdinand d'Este o Habsburgovcoch.

Netrúfame si súdiť, ku ktorej polovici patril cisár František Jozef. Oženil sa so Sissi a rozpútal prvú svetovú vojnu... Koniec roka 1890 strávil služobne v Bratislave, niekdajšom Prešporku, aby navždy zmenil jeho podobu.

Poďte s nami spomínať na časy, keď hitom boli azbestové strechy a mestom sa preháňali električky na jednej z úplne prvých elektrizovaných tratí na svete! Poďte sa nami na vychádzku venovanú fascinujúcim osudom posledných Habsburgovcov a tomu, ako sa za ich čias žilo v Bratislave!

Komentovaná vychádzka

  • Sprevádza: Ľubomíra Černáková
  • Termín: nedeľa, 13. novembra 2022, o 14:00
  • Miesto stretnutia: pri Kačacej fontáne na Šafárikovom námestí
  • Miesto ukončenia: pred Prezidentským palácom na Hodžovom námestí
  • Trvanie: 2 hodiny
  • Jazyk: slovenský
  • Vstupné: 5 €
  • Registrácia: C. a k. prehliadka Bratislavy (historicky.sk)
  • Informácie: historicky@historicky.sk