Štúdio 12

Jakubovo námestie 12
811 09 Bratislava
Slovensko

www.studio12.sk
studio12@theatre.sk
+421 2 20 48 76 02O nás

  Štúdio 12 vzniklo v decembri 2001 ako jedinečný divadelný priestor na prezentáciu novej slovenskej a svetovej drámy a súčasného umenia.  Je otvorené ľuďom, ktorých zaujíma súčasné divadelné dianie a širší kultúrno-spoločenský kontext. Prioritou programovej dramaturgie Štúdia 12 sú divadelné aktivity – pôvodné a hosťujúce divadelné projekty slovenských i zahraničných divadiel, workshopy, projekcie zaujímavých zahraničných divadelných inscenácií, prezentácia súčasnej drámy projekt Nová dráma / New Drama, súťaž Dráma a Divadelný trojboj, inscenované čítania divadelných textov. Podporuje mladých umelcov, ktorým poskytuje priestor a možnosť zrealizovať divadelný projekt vychádzajúci zo slovenskej alebo svetovej súčasnej drámy. Popri divadelných projektoch organizuje rôzne diskusie a semináre na aktuálne témy, prezentácie kníh a časopisov, hudobné koncerty a iné kultúrne a sociálne aktivity.

Program


6. 12. STREDA

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500