Vyhľadať podujatie

Múzeum židovskej kultúry

Židovská 17
810 06 Bratislava

www.snm.sk
michal.vanek@snm.sk
+421 2 59 34 91 42



Program