Chrámy priemyselnej doby – výstava o prvých žilinských fabrikách a ich vplyve na miestny spoločenský život

Žilina patrí medzi mestá európskeho regiónu, ktoré vyrástli najmä vďaka priemyslu. Považské múzeum sa preto rozhodlo, že v nasledujúcom období prinesie pre verejnosť viacero podujatí, na ktorých predstaví rôzne aspekty spriemyselňovania Žiliny. Prvým takýmto podujatím je  výstava Chrámy priemyselnej doby približujúca prvé moderné fabriky v Žiline a ich vplyv na miestny spoločenský život.

Prostredníctvom dochovaných dokumentov, pohľadníc, fotografií, dobovej tlače a ďalších predmetov sa návštevník výstavy dozvie, ktoré fabriky vznikli v Žiline na prelome 19. a 20. storočia a zároveň sa oboznámi aj so širšími sociokultúrnymi procesmi, ktoré tieto fabriky v meste odštartovali. „Moderná továreň priniesla nielen ekonomickú a technologickú revolúciu, ale aj zásadnú zmenu v ľudskom myslení a sociálnych vzťahoch. Étos továrenskej výroby založený na organizácii a racionalizácii výrazne zasiahol do života človeka. Fabriky zmenili podobu miestnej krajiny, narušili jej rytmus a tradičné usporiadanie. Netreba preto zabúdať, že so zakladaním fabrík sa spájajú nielen pozitívne, ale aj negatívne procesy, napríklad začiatok masívneho znečisťovania životného prostredia,“ vysvetľuje autorka výstavy a historička Považského múzea Mgr. Zuzana Kudzbelová, PhD.

Výstava je sprístupnená vo výstavnej miestnosti kaplnky Budatínskeho hradu do 19. novembra 2023 a z verejných zdrojov ju podporil Fond na podporu umenia. Tí, ktorí by radi zažili výstavu aj so sprievodným slovom historičky Z. Kudzbelovej, sa môžu zúčastniť komentovanej prehliadky, ktorá sa uskutoční 31. októbra 2023 o 16.00 hod. Kapacita je obmedzená, preto je vhodné sa objednať vopred na tel. č. 0907 108 659.

Okrem toho, návštevníci sa môžu aktívne zapojiť a pomôcť múzeu získať predmety zo žilinských fabrík spred roku 1980 a zachovať ich tak pre ďalšie generácie. Ak máte vy alebo vaši blízki doma takéto predmety, prípadne ste v nejakej fabrike pracovali a chceli by ste sa podeliť o svoje spomienky, kontaktujte historičku Z. Kudzbelovú emailom na kudzbelova@pmza.sk.