Kysucké múzeum, organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, pripravilo pri príležitosti 55. výročia Palárikovej Rakovej tematickú výstavu Ján Palárik.

Trvanie výstavy: 24.4- 30.9.2023

Autorom výstavy  je historik a projektový manažér Kysuckého múzea Mgr. Tomáš Adamčík, PhD. Výstava je venovaná nielen bohatému životu a dielu jedného z najvšestrannejších a literárne nadaných katolíckych kňazov 19. storočia, ale objasňuje aj jeho miesto v historickej pamäti na príklade Kysúc. Partnermi výstavy sú Matica slovenská, Spolok sv. Vojtecha v Trnave, Literárny archív SNK v Martine, Literárne múzeum SNK v Martine, Západoslovenské múzeum v Trnave, Kysucká galéria v Oščadnici a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci. Tieto kultúrne inštitúcie poskytli digitálne kópie archívnych materiálov, dokumentov či obrazov.

Zdroj: kysuckemuzeum.sk

Slovami autora, výstava je „rukolapná“, pretože návštevník si môže vďaka zhotoveným faksimile prečítať študijné výsledky Jána Palárika na nižšom františkánskom gymnáziu v Žiline, začítať sa do prvého čísla časopisu Cyrill a Method, nahliadnuť do jeho súkromnej korešpondencie či pozrieť si Palárikove posudky divadelných hier prišlé na súbeh Matice slovenskej. Obdivovať môže aj verné reprodukcie obrazov, z ktorých najcennejším je maľba Jána Palárika od Jozefa Hanulu z roku 1930, ktorého originál sa nachádza v zbierkach Literárneho múzea SNK v Martine. Výstava približuje aj Palárikov sociálny okruh priateľov, preto na nej nechýbajú portréty Jozefa Karola Viktorina či Andreja Radlinského, ktorého originál visí v Spolku sv. Vojtecha v Trnave. Historickú pamäť reflektuje originálna epoxidová busta J. Palárika od Stanislava Biroša zo zbierkového fondu Kysuckej galérie v Oščadnici. Zaujímavé sú aj bohaté materiály dokumentujúce vznik Palárikovej dvorany. Jej architektonické plány, ktoré spracoval tešínsky architekt Edvard David, poskytol Literárnyarchív SNK v Martine. Reflexiu Palárikovej osobnosti v kontexte kysuckej kultúry 20. storočia prezentujú aj pohľadnice a fotografie zo zbierok Kysuckého múzea, približujúce pohľady na Palárikov dom či Palárikovu ulicu.

Zdroj: kysuckemuzeum.sk

Súčasťou výstavy sú aj hravé prvky, a to puzzle vytvorené zo známeho tabla matičných výtečníkov. Návštevníci sa môžu pokúsiť aj poskladať názvy divadelných hier Jána Palárika prostredníctvom kartičiek s písmenami.

Zdroj: kysuckemuzeum.sk

Výstava, ktorá potrvá do konca septembra 2023, má výrazný edukatívny charakter a vďaka svojmu spracovaniu má ambíciu stať sa putovnou. Bannery, kópie obrazových dokumentov a dobovej korešpondencie môžu putovať po školách, kultúrnych inštitúciách či samosprávach na Kysuciach alebo v okolí Trnavy, kde Ján Palárik stále žije v srdciach a mysliach tamojších obyvateľov.

Mgr. Tomáš Adamčík, PhD.
Kysucké múzeum