Bytča: Prednášky

Vývoj uhorského vojenstva v 11. až 13. storočí
Byť bojovníkom je úžasné - beseda a autogramiáda v Žiline
Finančná gramotnosť (vzdelávania pre dospelých)