Druhá vlna Slovenskej Teplárne sa uskutoční od 12. do 24. septembra 2023 po celom Slovensku.

Zoznam zapojených subjektov a udalostí nájdete na webe www.slovenskateplaren.sk.

Zdroj: FB / Pohoda Festival

Vyhlásenie iniciatívy Slovenská Tepláreň

Chceme prispieť k pozitívnej zmene našej krajiny zasiahnutej prejavmi nenávisti a teroristickým útokom z 12. októbra, pri ktorom boli zavraždení Matúš Horváth a Juraj Vankulič.

Chceme, aby bolo Slovensko krajinou, kde sa každý a každá môže cítiť bezpečne a kde je príslušnosť k akejkoľvek menšine prijímaná s rešpektom ako prirodzená súčasť spoločnosti. Chceme vyzvať ľudí, aby si v nadchádzajúcich voľbách vyberali subjekty, ktoré spoločnosť spájajú a ktoré sa zasadzujú o to, aby Slovensko plnilo práva zakotvené v našej ústave a v našich európskych záväzkoch pre všetkých bez rozdielu.

Chceme dosiahnuť zmenu legislatívy tak, aby zabezpečila plnohodnotný život všetkým ľuďom na Slovensku.

Chceme, aby našu podporu LGBTI+ ľuďom bolo počuť, veríme v silu umenia a občianskej spoločnosti a preto organizujeme druhú vlnu festivalu Slovenská Tepláreň.


Séria podujatí Slovenská Tepláreň sa stala najväčším kultúrnym podujatím v histórii Slovenska, získala Cenu Inakosti za umenie a kultúru a v marci aj mimoriadne ocenenie na Radio_Head Awards, ktoré Rádio_FM udelilo prvýkrát v pätnásťročnej histórii. Zároveň sa stala Komunikačným počinom roka 2022 na národnej súťaži efektivity marketingovej komunikácie Effie.

Akcia prebieha v septembri 2023 po celom Slovensku. Zoznam zapojených subjektov a udalostí nájdete na webe www.slovenskateplaren.sk