Carl Orff, Edward Clug: Carmina Burana / BALET

Scénická kantáta Carmina Burana nemeckého skladateľa Carla Orffa patrí k najslávnejším hudobným dielam. Skladateľ v nej nadviazal na myšlienky Richarda Wagnera o „absolútnom umeleckom diele“ v snahe vytvoriť koncept „theatrum mundi“ (divadlo sveta), ktorý prepája hudbu, pohyb a reč. Choreografiu na strhujúcu hudbu vytvoril jeden z najžiadanejších choreografov súčasnosti Edward Clug. Prostredníctvom nej sa v toku tanečných obrazov na scéne odvíja evolúcia života. Choreografickej javiskovej kresbe dominuje kruh, ktorý je iniciačným momentom pre tanečníkov, začiatkom i koncom, jednoduchosťou i dokonalosťou.

Choreograficko-režijná koncepcia Carminy Burany ponúka vizuálne čistý a energeticky hypnotizujúci zážitok zo spojenia hudby a tanca.

Miesto konania :nová budova SND, Sála opery a baletu
Premiéra: 19. 5. 2023


Inscenačný tím

Hudba: Carl Orff
Choreografia: Edward Clug
Asistent choreografie: Tijuana Križman Hudernik
Scénický dizajn: Marko Japelj
Kostýmový dizajn: Leo Kulaš
Svetelný dizajn: Tomaž Premzl