Výstavu Čaro krojovaných bábik sprostredkovala Únia žien Slovenska – krajská organizácia Košice.

Výstavné exponáty bábik sú v krojoch z regiónov východného Slovenska Abova, Zemplína, Spiša a Gemeru. Návštevníci majú možnosť vidieť tradičné ženské ľudové odevy z prvej polovice 20. storočia. Nechýba medzi nimi ukážka bežný ale i slávnostného odevu a rovnako odevu pre nevesty.

Termín: 19. 4. - 31. 5. 2023 
Miesto: LitPark, Kukučínova 2, Košice