ČAS VEĽKONOČNÝ (predajná výstava remeselných výrobkov s veľkonočnou tematikou)

Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva na vernisáž výstavy Čas veľkonočný, ktorá sa uskutoční 8. marca 2023 o 16:30 v Makovického dome v Žiline.

Predajná výstava prezentuje práce a remeselné výrobky s jarnou a veľkonočnou tematikou od výrobcov zo Žilinského kraja.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v termíne od 9. marca do 4. apríla 2023 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska v Žiline aj v inom ako v uvedenom čase).

Miesto: Makovického dom - Výstavná miestnosť