Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja srdečne pozýva všetkých záujemcov o tradičnú ľudovú tvorbu na vernisáž výstavy Čas vianočný, ktorá sa uskutoční 1. decembra 2023 o 16:30 hod. v Makovického dome v Žiline.

Súčasťou vianočnej výstavy bude ukážka netradičných Betlehemov z dielne Jozefa Práznovského. Zároveň ide o predajnú výstavu remeselných výrobkov a prác od našich regionálnych výrobcov s vianočnou tematikou.

Výstava bude pre verejnosť sprístupnená v termíne od 4. do 20. decembra 2023 v pracovných dňoch od 8. do 16. hodiny (po dohode so zamestnancami Krajského kultúrneho strediska v Žiline aj v inom ako v uvedenom čase).