Odvezte sa historickým vlakom do doby bronzovej a spoznajte, ako v Nižnej Myšli pri Košiciach žili pravekí ľudia. Prvý vlak do praveku odchádza v sobotu 15. mája z košickej železničnej stanice o 8:30.
 

>>Chcem ísť na cestu do praveku <<

Cesta do praveku: Prvá jazda historickým vlakom do Archeoskanzenu Nižná Myšľa

Rodinám s deťmi dávame do pozornosti tohto ročnú novinku. Každý mesiac od mája do októbra občianske združenie Collegium Myssle spoločne s Košickou detskou historickou železnicou vypravuje historický vláčik do obce Nižná Myšľa, nachádzajúcej sa len 13 kilometrov od Košíc, v prekrásnej prírode Slanských lesov. Jedinečnými archeologickými vykopávkami vás v Nižnej Myšli a jej okolí prevedú znalci, ktorí vám priblížia, ako tu ľudia žili od praveku až po včasný stredovek, a to nielen rečou faktov, ale aj názornou ukážkou.
 

PROGRAM 15.5. „HLINA, KDE SA LEN POZRIEŠ“

 • 8:30 │ Odchod zo žel. stanice Košice
 • 9:30 │ Príchod do ŽST Nižný Myšľa, krátka história trate a stanice
 • 9:45 – 11:15 │ Prehliadka Myšlianskeho obecného múzea, kostola sv. Mikuláša, katakomb premonštrátskeho kláštora (rozdelenie do skupín)
 • 11:30 - Presun do archeoskanzenu
 • 11:45 - 12:45 │ Občerstvenie
 • 13:00 -15:00Prehliadka archeoskanzenu
  • Bez kruhu - workshop o keramike v dobe bronzovej
  • Výroba hlinených artefaktov
  • Paralelne ukážka reštaurovania keramiky
  • Alternatívny program Gotike sa neskryješ – fakultatívny výlet na stredovekú lokalitu "Koscelek"
  • Program pre deti – „Ja Tróju objavím“
  • Súťaž – hľadáme črepy
 • 15:00 │ Presun na ŽST Nižná Myšľa
 • 15:40 │ Odchod retrovlaku zo ŽST Nižná Myšľa
 

>>Chcem si kúpiť lístky na cestu do praveku<<

Na čo sa počas cesty do praveku môžete tešiť?

 • na jazdu historickým vláčikom,
 • na prehliadku Myšlianského obecného múzea,
 • na prehliadku Kostola sv. Mikuláša,  
 • na prehliadku katakomb Premonštrátskeho kláštora,
 • na prehliadku archeoskanzenu, 
 • na workshop o keramike v dobe bronzovej,
 • na fakultatívny výlet,
 • na rôzne súťaže.

>>Chcem vedieť o podujatí ešte viac <<

www.detskazeleznica.sk