CESTY NECESTY

Výstava predstavuje výber z tvorby košickej výtvarníčky Soni Kotánovej.

Soňa Kotánová

S výtvarným umením sa začala zoznamovať na Ľudovej škole umenia v Košiciach. Svoju tvorbu začínala prelínajúc štýlov cez realizmus, impresionizmus, kubizmus a potom ju oslovila koláž v rôznych formách. Expresionizmus, surrealizmus v nej zanecháva stopy snového až filozofického nazerania na realitu. Vyjadruje sa hlavne cez symboly, ktoré cítiť priebežne viac, či menej v celej tvorbe. V poslednej dobe do svojich diel pridáva počítačovú grafiku a fotografiu, ktorú podľa potreby upravuje a v ktorej kompozícia výrezov nachádza nové vzťahy a výrazy. Tie vytvárajú nový pohľad a tým i nový obraz, ktorý je bežným okom nepostrehnuteľný.