Nový formát Krajskej galérie v Prešove, ktorý predstaví návštevníkom multi-žánrovú prehliadku študentských ročníkových prác z vysokých škôl umeleckého zamerania. Začíname na Fakulte umenia v Košiciach. Tento nultý ročník aj nasledujúce majú ambíciu každoročne predstaviť komparáciu viacerých tém, médií a umeleckých prístupov mladej generácie.

Miesto: SUTERÉN
Trvanie: 49 14. 7. – 30. 9. 2023
VERNISÁŽ: 14. 7. 2023/16:00