Koncerty A cyklu │ 23.11.2023 │ Dom umenia │ 19:00


Štátna filharmónia Košice
Sasha YANKEVYCH, 
dirigent
Andrew von OEYEN, klavír

Program:

Fryderyk Chopin: Koncert pre klavír a orchester č. 2 f mol op. 21 (32‘)
Jean Sibelius: Finlandia, symfonická báseň op. 26 (9‘)
Jean Sibelius: Symfónia č. 7 C dur op. 105 (22‘)


Vstupné: 14/12/10 zľavnené: 11/9/7 Lóža: 18 / KÚPIŤ LÍSTKY 


Koncert pre klavír a orchester č. 2 f mol od Fryderyka Chopina je rozsahovo oveľa menší než jeho Koncert e mol, odlišuje sa od neho aj typom expresie, je lyrickejší a znie v jemných, pastelových farbách. Prvá časť má formu sonátového allegra a pozostáva z troch sólistických vstupov, z troch sólových úsekov na pozadí orchestra a epilógu. V orchestrálnej expozícii sa postupne objavujú dve hlavné témy, prvú uvádzajú sláčikové a druhú drevené dychové nástroje. Druhá časť má nokturnový a lyrický charakter s dramatickým napätím, ktoré postupne mizne v mäkkej kantiléne. Finále predstavuje rondo, vychádzajúce z dvoch hlavných tém so strhujúcim tanečným rytmom sólistu v dialógu s orchestrom.

Finlandia z roku 1889 je bezpochyby Sibeliovou najpopulárnejšou symfonickou básňou. Vznikla z diela uzatvárajúceho cyklus historických živých obrazov. Tie sa zároveň stali súčasťou hnutia fínskeho národného uvedomenia. Vlastenecký charakter diela sa dlhší čas ukrýval pod neutrálnym názvom Impromptu. Hudba Finlandie, veľmi skoncentrovaná časovo i v emocionálnom výraze, sa delí na dve úzko späté časti. Prvá z nich, Andante sostenuto, sa začína dvojnásobne opakovaným, lapidárnym motívom, vyjadrujúcim utrpenie a nádej fínskeho národa, kým druhú tvorí Allegro moderato a Allegro, predstavujúce boj a víťazstvo. Hudbu spája do fascinujúceho celku spoločný tematický materiál.

V Symfónii č. 7 C dur vytvoril Sibelius most medzi pestrým svetom viacčasťovej symfónie a jednoliatou symfonickou básňou. Skladateľ tu prináša úplne novú, originálnu formu, osobité narábanie s tempovým plánom a tonalitou a dokonale organickú, homogénnu štruktúru v priebehu celého diela. Hudba symfónie pôsobí vznešene, pokojne, dôstojne a vášnivo, je to hudba priam nadpozemskej krásy, ktorá znamenala úspech na sklonku jeho produktívnej kariéry.

Viac sa dozviete v Tlačovej správe: Chopin & Sibelius v Dome umenia