Pozývame vás na vernisáž a výstavu diel žiakov ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici s názvom ČIARA, FARBA, TVAR.

Vernisáž sa uskutoční 4. apríla 2024 o 16.30 hod. v prednáškovej miestnosti pobočky Fončorda (Jilemnického 48). Výstava potrvá do konca apríla.

Tešíme sa na vás.

vkmk.sk