Prezentácia výtvarnej tvorby amatérskeho výtvarníka.

Trvanie výstavy: 1.2. - 26.3.2021  

Miesto výstavy: Verejná knižnica Mikuláša Kováča-pobočka Fončorda