Vzhľadom na diskurzívny charakter súčasnej umeleckej a filozofickej praxe vyvstáva nutnosť neustálej aktualizácie myslenia, naprieč optikami a témami. Prostredníctvom procesu čítania / učenia / rozprávania / počúvania / skrolovania /… sa stáva sokratovský konflikt, tá stará známa skepsa, ešte silnejšou súčasťou pýtajúcej sa osobnosti.

Ambíciou diela Sebecké Ja(á) je tento fenomén bližšie pochopiť. Rovnako dôležitým aspektom tohto myšlienkového dobrodružstva je chuť poznať ľudské uvažovanie v príbehoch, pochopenie sily tejto umeleckej formy a jej efektívne využitie v procese tvorby. Tematizovanie tohoto „stratenia sa“ vo svete informácií sa opiera o nasledovné piliere: biológia / prevažne neodarwinistické teórie (Richard Dawkins, Anton Markoš,…), filozofia kritického myslenia a pravdy (Richard Rorty, Jacques Ranciére, Hito Steyerl,…) a postmoderná príbuznosť príbehu a pravdy.

Z formálneho hľadiska umelca okrem vizuálneho spracovania témy, zaujíma rap, zhudobnená poézia. Jazyk sa stáva vizuálnym, repetitívnym, meditatívnym, avšak rušivým. Napriek autobiografickosti, ktorá je základom diela Sebecké Ja(á), cíti všeobecný strach zo skepsy, ktorú priniesla post-postmoderná presýtenosť informáciami, optikami, prístupmi. Rozpoltenosť intelektu teda vníma ako (celo)spoločenský fenomén.

Dielo pozostáva zo zhudobnenej autorskej naratívnej poémy, ktorej časť zarepoval reper Karlo (Gumbgu) a niektoré časti Koronczi “zarepoval” sám pod svojou réžiou. Daný „track“ sa stáva základom multimediálnej  a site-specific inštalácie na základe možností výstavného priestoru. Návštevníkovi je ponúknuté stratiť sa niekde medzi hudbou, textom, enviromentom a videom, stáva sa súčasťou real-time „videoklipu“.

Inštalácia Dávida Koroncziho bude prístupná od 19. 11. do 24. 11. 2018 vo foyeri Východoslovenskej galérie

Idea, Koncept, Texty, Video-storyboard: Dávid Koronczi
Rap: Karlo (karlojetomeno.com) a Dávid Koronczi
Hudba: Isama Zing (Jonatán Pastirčák)
Video – strih, postprodukcia: Juraj Mydla

Dávid Koronczi [SK]
Spoluzakladateľ vizuálneho inkubátora Pinchof_ či novoľavicového kritického mesačníka Kapitál. Vo svojej tvorbe hľadá prekrytie poetiky a politiky a nové svety pre človeka i neživú prírodu. Dávid bude vystavovať Sebecké Ja(á) vo foyer Východoslovenskej gelérie.

Výstava je sprievodným podujatím festivalu ART & TECH DAYS 2018.