Výstava realizovaná pri príležitosti 150. výročia založenia Východoslovenského múzea v Košiciach. Prezentuje vznik a okolnosti založenia Hornouhorského muzeálneho spolku v roku 1872, jednotlivé osobnosti, ktoré stáli pri zakladaní múzea a mapuje jej významné medzníky do súčasnosti. Na výstave budú predstavené najreprezentatívnejšie zbierkové predmety z takmer všetkých zbierkových fondov nachádzajúcich sa v múzeu. Okrem zbierkových predmetov výstava predstaví aj osobnosti darcov, ktorí svojimi donáciami zveľadili zbierkové fondy múzea. Jedným z cieľov výstavy je poukázať na ušľachtilý čin darovania a jeho dôležitosť, ktorý sprevádza múzeum od jeho počiatkov.

PhDr. PaedDr. Uršula Ambrušová Tajkov, PhD., MBA

Slávnostné otvorenie výstavy: 28.4. 2022

vstupné: 3€/1€