Záměrem tohoto projektu je představit osobnosti českých krajanských organizací na Slovensku prostřednictvím fotografií Petra Korčeka.

Spolky vznikly po rozdělení Československa začátkem devadesátých let, kdy se čeští občané žijící na Slovensku stali národnostní menšinou. Potřebovali řešit praktické, avšak právně složité problémy a zároveň cítili, že si chtějí udržovat jazyk, připomínat tradice a společně trávit volný čas, a proto založili Český spolek na Slovensku v roce 1993. V současnosti má několik samostatných regionálních organizací, které sdružují Češky a Čechy žijící po celém Slovensku. Organizují výstavy, koncerty, přednášky, tábory a dílničky pro děti, vydávají časopis, spravují webovou stránku a pečují o zachování historického odkazu dějin.

Portréty fotografované Petrem Korčekem ukazují osobnosti, které bez větší publicity neúnavně připravují akce a budují tak vztah k rodné kultuře a jazyku. Volí aktivity a umělecké žánry tak, aby představily to nejlepší, vznikající přímo v řadách členů komunity nebo vybírají a přivážejí umělce a hosty z České republiky.  Jejich práce rozvíjí a upevňuje vazby mimo rodnou zemi s jejich kulturou, tradicemi, jazykem i aktuálním společenským a politickým děním, které mohou nejen sledovat, ale díky možnosti volit i ovlivňovat.

PETER KORČEK (1980)
Fotograf, pedagog, doktorand na Institutu tvůrčí fotografie Slezské univerzity v Opavě. Ve své volné tvorbě se věnuje dokumentární fotografii. Za svou práci získal několik ocenění v rámci soutěží Slovak Press Photo a Czech Press Photo.

Výstavu a publikaci přijde představit velvyslanec České republiky na Slovensku Tomáš Tuhý.

Výstava je súčasťou festivalu Dní českej kultúry 2022.

Výstava je prístupná v centrálnej knižnici v priestoroch Informačno-vzdelávacieho centra na poschodí v otváracích hodinách knižnice do 17. októbra.