Tradičné stretnutie pri cimbalovej muzike, tentokrát koncert CM Vojtek. Distribúcia vstupeniek v Českom spolku v čase hodín pre verejnosť.

Cimbalová muzika Vojtek bola založená v roku 1996 ako prirodzený nástupca pôvodnej detskej cimbalovej muziky Lipečka a neskôr Zbujan.

Počas celej existencie sa CM Vojtek na ostravskej scéne etablovala ako skúsená sprievodná hudba pre mnoho tanečných súborov.

Drvivá väčšina koncertných úspechov CM Vojtek je spojená s folklórnymi festivalmi nielen doma (napr. Strážnice, ostravský Folklor bez hranic, Strakonice, Sochovy slavnosti ve Lhotce), ale i v zahraničí (Francúzsko, Poľsko, Slovensko, Nemecko, Veľká Británia, Južná Kórea).

V podaní CM Vojtek budeme počuť folklór od horského Lašska cez Sliezsko, Valašsko, Dolňácko a Horňácko s presahmi na Slovensko (Kysuce) a do Poľska (Zakopané).


Podujatie je súčasťou festivalu Dni českej kultúry 2023.

Zdroj: Český spolek v Košicích