Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva na zábavné podujatie Deň detí v múzeu

PROGRAM NA NÁDVORÍ
  • Ukážky historického šermu -  VIKOMT SNINA
  • Tvorivé dielne
  • Zábavno-edukačné aktivity a hry

Vstupné: 1 €

PROGRAM V KAŠTIELI

Prehliadky expozícií:

  • umelecko-historickej, prírodovednej, sakrálnej

Prehliadky výstav:

  • Doma, na Zemplíne; Nevrátené; Mláďatá

Vstupné: 3 €